Nowe podejście do turystyki kulturowej w Europie i poza nią

TExTOUR to projekt finansowany w ramach Programu Ramowego H2020 Unii Europejskiej, w którym wypracowane zostaną zrównoważone strategie turystyki kulturowej mające na celu poprawę atrakcyjności obszarów w Europie i poza nią.

Textour

Nasz cel? Integracja w sposób zrównoważony dziedzictwa kulturowego z turystyką i życiem społeczności lokalnych. Rezultat? Bardziej ekologiczne środowisko, zdrowsza gospodarka i zadowoleni ludzie.

Tarnowskie Góry

Zabytkowe obiekty po kopalniach srebra i ołowiu

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry to nieduże liczące ok 60 000 mieszkańców miasto, położone w północnej części Górnego Śląska. Od XVI wieku jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w tej części Europy. Swoją sławę zawdzięcza wydobyciu rud srebra, ołowiu i cynku. Pod koniec XVIII wieku Tarnowskie Góry zapisały się na stałe w historii rewolucji przemysłowej dzięki bardzo wczesnemu zastosowaniu technologii parowej w odwadnianiu podziemnej części kopalni. Słynęły z lokalnej produkcji cynku, która w XIX wieku obejmowała prawie połowę światowego rynku. Pogórnicze dziedzictwo Tarnowskich Gór jest elementem Szlaku Zabytków Techniki, bazującego na materialnym i niematerialnym dziedzictwie przemysłowym Górneg Śląska. Zabytkową Kopalnię Srebra oraz Sztolnię Czarnego Pstrąga wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w lipcu 2017 roku. Historyczne obiekty postindustrialne, w szczególności te z listy UNESCO, mogą stanowić istotny czynnik wzmacniający regionalną tożsamość kulturową.

 

Udział TARNOWSKICH GÓR w Projekcie TEXTOUR ma na celu:

 

• Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy obszarami pilotażowymi

• Współpraca naukowa dotycząca wpływu na środowisko poprzemysłowej turystyki kulturowej 

• Opracowanie modelu zarządzania szlakami kulturowymi

• Integracja elementów szlaków kulturowych z lokalną polityką rozwoju i wzmocnienie zaangażowania przedsiębiorców

• Poprawa mechanizmów pozyskiwania funduszy na rewitalizację, utrzymanie i promocję obiektów turystyki kulturowej

• Tworzenie innowacyjnych narzędzi do zarządzania i promowania współpracy w zakresie turystyki kulturowej 

 

Zdjęcie: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Obszary pilotażowe

W projekcie bierze udział 8 obszarów reprezentujących różne aspekty turystyki kulturowej, które pozwolą nam przetestować szeroką gamę scenariuszy: śródlądowy, przybrzeżny, wiejski, miejski oraz peryferyjny.

 

Więcej informacji o pozostałych obszarach pilotowych dostępnych na stronie głównej projektu (ENG)